Mobiliteit en arbeidsmarkt

Mobiliteit en Arbeidsmarkt

Ambitie


Het benutten van de taalverwantschap tussen het Nederlands en het Afrikaans ten behoeve van (tijdelijke) uitwisseling van arbeidskrachten in sectoren waar taal een belangrijke rol speelt.

 

Achtergrond


In verschillende landen zijn er soms (tijdelijke) tekorten aan arbeidskrachten in bepaalde economische sectoren. Het is interessant te bekijken in welke sectoren het benutten van de taalverwantschap tussen het Afrikaans en het Nederlands kan bijdragen aan de (gedeeltelijke) oplossing van tijdelijke tekorten. Dit kan door (tijdelijke) uitwisseling van arbeidskrachten in bedrijfstakken waar óf het Nederlands óf het Afrikaans een belangrijke rol speelt. De verwantschap tussen Afrikaans en Nederlands biedt de mogelijkheid om relatief eenvoudig elkaars taal te leren en daarin te functioneren. Te denken valt aan de sectoren onderwijs en zorg, maar ook aan belcentra. Voor individuen die betrokken zijn bij een dergelijke tijdelijke uitwisseling kan dit interessante inhoudelijke en internationale kennis en ervaring opleveren. De mogelijkheden hiertoe zou VECTIS nader willen bekijken.

Projecten


  • Talige bedrijfstakken en arbeidsmarkt: in sommige bedrijfstakken speelt taal een cruciale rol, bijvoorbeeld in het contact met de klanten. Vanwege de taalverwantschap tussen het Afrikaans en het Nederlands zou uitwisseling tussen  sprekers van beide talen in bepaalde bedrijfstakken aantrekkelijk kunnen zijn voor zowel individuen als voor bedrijven en  organisaties. Immers, met enige inspanning is een Nederlandstalige uiteindelijk in staat zich in het Afrikaans uit te drukken en vice versa. Welke bedrijfstakken zouden zich hiervoor kunnen lenen en zien meerwaarde in dergelijke uitwisselingen? (stap 1); en kan er gezamenlijk  binnen een bepaalde bedrijfstak een pilot opgezet worden? (stap 2). (Planning: 2020-2023)